Thông tin về quỹ đất khu công nghiệp. – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
20/06/2019

Gửi BBT,
Cho mình hỏi là mục về các dự án khu công nghiệp, diện tích khu công nghiệp, quỹ đất đã và đang triển khai trong các công ty bất động sản khu công nghiệp mình có thể tra cứu trong báo cáo tài chính hay ở đâu để chính xác và đầy đủ nhất.
Mình xin cảm ơn.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng anh các thông tin đó anh có thể: (1) tìm trong báo cáo thường niên, tài liệu họp đại hội cổ đông về kế hoạch năm sau của KCN đó hoặc (2) tra trong website của Ban Quản lý các khu công nghiệp tại địa phương. Chúng tôi lấy ví dụ một trang để anh tìm hiểu: http://diza.dongnai.gov.vn/Pages/kcn.aspx

    Chúc anh cuối tuần vui vẻ và ngày càng tấn tới trong sự nghiệp đầu tư!
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!