Tính lạm phát như vầy liệu có hợp lý không? – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
31/03/2021

Gần đây mình được tiếp cận với Kinh tế học trường phái Áo, mình thấy rằng quan điểm về lạm phát của trường phái này khá hay.

“Lạm Phát = Lượng tiền được cung ra thêm – Năng lực sản xuất thiết yếu tăng thêm”

Mình thấy phương án này hợp lý về mặt bản chất, loại trừ được các yếu tố chính phủ (như cách mà chính phủ đã yêu cầu bình ổn giá thịt heo thay vì đầu tư mạnh vào tái sản xuất để tạo ra giảm phát giá heo), các số liệu cũng sẽ dễ thu thập hơn, và không cần quá quan ngại về các trọng số của rổ hàng hóa CPI liệu đã hợp lý chưa.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng chào anh, cám ơn câu hỏi của anh, chúng tôi đã trả lời lần lượt các câu hỏi trong mục Q&A with S.A.F.E của ấn phẩm 45 vừa qua.

    Xin được trích lại: “Câu hỏi của anh khó quá chúng tôi cũng không biết trả lời sao. Chúng tôi cũng ước gì chúng tôi có đủ nguồn lực để tự tính lấy lạm phát thực tế thay vì dùng con số thống kê của Tổng Cục Thống Kê GSO. Anh có thể tham khảo cách tính từ Investopedia ở link sau: https://bit.ly/3t0kfjo. Chúng tôi thì thường tự tính nhẩm lạm phát thông qua một vài nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, y tế, giáo dục, xăng dầu, chi phí thuê mặt bằng để kinh doanh. Song mục tiêu của anh là gì mới là điều quan trọng cho câu hỏi nầy?”

    S.A.F.E

Ấn phẩm 74 sắp phát hành!

CTKM Xuân 2024 kết thúc!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!