Về hệ số NIM – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
03/10/2018

Mình có đọc ấn phẩm I và thấy có viết : “NIM đơn giản là một chỉ số tương quan giữa lãi thuần tín dụng (thu nhập lãi trừ toàn bộ chi phí liên quan) trên trung bình tài sản cho
vay trong kỳ.”
tuy nhiên mình nghĩ rằng tài sản cho vay trong kỳ thôi là chưa đủ, theo công thức thông thường thì nó là tài sản sinh lời, mà tài sản sinh lời ở đây còn bao gồm các hạng mục đầu tư nữa phải không? mình chưa chắc chắn lắm vấn đề này nên mong được giải đáp

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Chào anh, cám ơn câu hỏi thú vị của anh. Tôi là Angelos xin thay mặt BBT trả lời.

  Phần đó tôi không nhớ rõ nằm ở ấn phẩm nào, trang nào; song NIM thật sự có nhiều cách tính. Người khắt khe như chúng tôi thì chỉ tính những thu nhập liên quan đến hoạt động cho vay cốt lõi (lending) mà không tính đến trái phiếu, dịch vụ, đầu tư cổ phiếu, góp vốn, v.v Âu là bởi vì chúng tôi cho rằng những hoạt động này có thu nhập khá bất thường, không đáng tin cậy được.

  Song một số người khác có tư duy thoải mái thì thích tính cả các thu nhập từ đầu tư chứng khoán chia cho tổng tài sản sinh lời bao gồm các khoản cho vay và đầu tư. Investopedia cũng có định nghĩa như vậy: https://www.investopedia.com/terms/n/netinterestmargin.asp

  Giống như chỉ số ROIC vậy, chúng tôi cho rằng việc tính toán các chỉ số dạng này phụ thuộc nhiều vào quan điểm người dùng và cần sử dụng đồng nhất (consistent) khi so sánh các công ty cùng ngành – chứ ta tính chính xác quá cũng không tăng thêm nhiều giá trị trong quyết định đầu tư.

  Một lần nữa cám ơn câu hỏi hay của anh!
  Angelos

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!