Về việc hợp nhất báo cáo kinh doanh trong các holdings kim tự tháp – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
12/02/2019

Trong ấn phẩm mới nhất tôi thấy BBT có đề cập đến việc thổi phồng book value trong các công ty holding bằng cách đẩy giá cổ phiếu của các công ty thành viên con có tính thanh khoản thấp.
Vậy ở đây tôi muốn hỏi là khi hợp nhất báo cáo KD của các công ty con cho công ty holding thì thị giá có liên quan và cơ chế như thế nào vì theo tôi hiểu, cách hợp nhất BCKD chỉ là lấy các khoản mục của công ty con như tài sản, nguồn vốn rồi cộng lại với công ty me, không liên quan đến thị giá.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng rất cám ơn anh đã chỉ ra chỗ sai đó, tôi là Angelos xin thay mặt BBT giải thích và mong anh thông cảm:

    Đúng như anh nói, nếu công ty con (cổ phần >51%) thì tất cả đều được cộng vào trong BCTC hợp nhất, không ảnh hưởng bởi thị giá. Còn nếu là công ty liên kết (20% < cổ phần < 50%), thì phần lợi nhuận được hạch toán ở báo cáo hoạt động kinh doanh là "Lợi nhuận được chia từ công ty liên doanh/liên kết". Song thực ra ý chúng tôi nói đến đoạn đó nhằm ám chỉ các khoản đầu tư tài chính dài hạn (cổ phần của holdings <20%). Chúng ta thấy một số công ty holdings - ngay cả trong rổ VN30 hiện nay - cũng sử dụng thủ thuật này mỗi khi kết thúc quý để điều chỉnh lợi nhuận. Cách hay nhất để ta phát hiện ra chính là việc soi xét kĩ (scrutinize) các khoản doanh thu/thu nhập tài chính tăng bất thường so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng lớn trong lợi nhuận. Trong quá trình biên soạn chúng tôi bị dịch sai ý của ngài Graham, lại đem nhầm qua tận ấn phẩm này. Rất mong anh thông cảm vì khối lượng công việc lớn quá mà đội biên tập ít người nên có sai sót một vài từ ngữ. Cám ơn anh đã chỉ ra chỗ sai và chúc anh một năm mới an khang thịnh vượng anh nhé! Angelos

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!