Vietnam airline – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
19/08/2019

Xin chao tap chi! cho minh hoi 1000 lan rang tai sao tu khi len Upcom den chuyen san va thoai von khong thanh cong ve phat hanh co phieu them ! vay ma ke tu nawm 2016 den nay HVn van bo ngoai y kien cua kiem toan ve vie trich truoc lo chenh lech ty gia . theo minh thiet nghi ko co gang khoech dai loi nhuan de ban von thi ho lai lam nguoc lai la giau loi nhuan …??? mai minh van ko hieu:(( nho tap chi tu van ho minh, chan thanh cam on

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng câu hỏi của anh hơi khó vì nó mang nhiều giả định hơn dữ liệu thực tế

    (1) Nhìn chung chúng tôi đánh giá airlines là một ngành khá phức tạp để đầu tư, bởi vì nó bao gồm các nghiệp vụ “sale & lease back” khá phức tạp với nhiều bên thứ 3 – dễ giấu lỗ, giấu nợ, phụ thuộc nhiều vào bộ 3 giá dầu – tỷ giá – lãi vay; hơn thế nữa, nhiều lần chúng tôi cũng nhấn mạnh đây là ngành chu kỳ (cyclical) thuần chủng do phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế và chu kỳ “túi tiền” của người tiêu dùng…

    (2) Riêng về vấn đề tỷ giá, ban lãnh đạo của HVN cũng có giải thích rằng họ trích trước vào bán niên hàng năm theo nguyên tắc giảm giá 2% VND so với USD là hoàn toàn hợp lý, do phần lớn nợ vay của họ nằm ở trạng thái ngoại tệ. Ngoài ra, mức trích lập nầy cũng rất nhỏ so với quy mô tổng tài sản & vốn chủ sở hữu của HVN nên chúng tôi không cho rằng đây là vấn đề chính, mà điểm quan trọng anh cần xem là bức tranh lớn về sự cạnh tranh trong ngành, cơ hội phát triển đường bay và rủi ro chu kỳ như chúng tôi có giải thích ở trên.

    Hi vọng chúng tôi trả lời sơ vậy anh đã hài lòng rồi. Chúc anh cuối tuần vui vẻ bên gia đình!
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!