VIF – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
02/03/2020

mong bbt có thể đưa ra khoảng định giá cho vinafor trong ấn phẩm tới. với mức giá hiện h mình thấy vinafor đang được ttrg định giá khá rẻ.

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Muốn thị trường định giá lại thì nó phải có một câu chuyện hấp dẫn để mn kỳ vọng. Giờ này nên nằm yên quan sát hoặc chỉ dành cho nđt phòng thủ với lợi nhuận cổ tức đều đặt nắm giữ trong khi chờ đến khi có đột biến

  • Vâng chúng tôi đã cập nhật case nầy lại trong ấn phẩm 32 vừa qua rồi anh nhé, mong anh tham khảo…

    Nhìn chung chúng tôi đã đánh giá thấp rủi ro chu kỳ, rủi ro cạnh tranh từ Honda và rủi ro dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh đến mảng gỗ của công ty. Dù vậy, trong dài hạn đây vẫn là case tài sản ẩn rất tiềm năng nếu ta tích lũy ở mức giá hời phù hợp so với cổ tức tiền mặt.
    S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!