VSOP và ESOP – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
10/10/2021

mình đang tìm hiểu về case ITD, đến phần tìm hiểu ban lãnh đạo mình thấy họ có nhắc tới việc VSOP thay cho ESOP, mình thấy cái này lạ quá, không biết việc lựa chọn vsop thay cho esop có fair hơn khonong, bbt giúp mình có ý kiến ạ
dưới đây phần trích mình tìm hiểu được

VSOP là chương trình thưởng theo giá trị gia tăng của cổ phiếu và là một phần trong chính sách đãi ngộ dành cho nhân viên cấp cao của ITD. Theo quy chế của ITD, Tổng giám đốc sẽ đề xuất chương trình VSOP khi lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong năm đó đạt từ 12% trở lên và tổng lượng cổ phiếu “ảo” thưởng cho các cán bộ chủ chốt không quá 3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá trị của một cổ phiếu “ảo” bằng lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) ở thời điểm chọn bán.

Đáng chú ý, cổ phiếu ảo chỉ có hiệu lực trong 2 năm và mỗi năm người được hưởng phải chọn bán tối thiểu 50% lượng cổ phiếu ảo đang nắm giữ. Ngoài ra, cổ phiếu ảo không đem lại quyền hưởng cổ tức và các quyền khác như ở cổ phiếu phổ thông. HĐQT Công ty sẽ hủy bỏ việc chọn bán nếu Công ty gặp khó khăn, hoặc cá nhân rời khỏi Công ty hay bị kỷ luật…

Sự khác biệt lớn nhất giữa ESOP và VSOP đó là chi phí phát hành. Với ESOP, chi phí lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm trước, còn với VSOP thì tính vào chi phí hoạt động (mục chi phí khác) của Công ty trong năm đó.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng xin cám ơn câu hỏi thú vị của anh, như đã trả lời trong ấn phẩm kỳ 51, T10/2021 vừa qua:

    “Cám ơn câu hỏi thú vị của anh. Case ITD chúng tôi chưa xem và cũng ngại trả lời về cổ phiếu nên chưa thể nghiên cứu sâu VSOP là gì để trả lời anh. Chúng tôi thì cũng cho rằng nó không khác mấy về bản chất so với ESOP như bài viết chúng tôi đã giải thích (https://bit.ly/3E64f4o). Nhìn chung, ESOP hiệu quả và “fair” với cổ đông phải so với tăng trưởng lợi nhuận DN, và phải được phân bổ cho tập thể có công thay vì chỉ số ít”

    S.A.F.E

Ấn phẩm 74 sắp phát hành!

CTKM Xuân 2024 kết thúc!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!