wealth – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
12/01/2020

SAFE nghĩ sao về wealth management ở thế giới hay sự phát triển của Wealth ở các công ty tài chính VN trong tương lai?

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng chúng tôi nghĩ rằng lĩnh vực wealth management là một lĩnh vực đang kém phát triển và rất triển vọng trong tương lai nếu ta so sánh với các thị trường developed như Singapore, Trung Quốc, Hong Kong, Châu Âu, Hoa Kỳ, v.v

    Nhưng chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn ở lĩnh vực wealth management ở Việt Nam sự khác biệt (differentiation) trong các khuyến nghị, và thái độ công tâm trong tư vấn khách hàng, đưa cho họ những lựa chọn tốt nhất thay vì đánh phí quản lý (management fee) cao ngất ngưởng rồi tư vấn họ những case thông thường mà họ hoàn toàn có thể tự đầu tư thụ động thông qua các quỹ ETF…

    Chúng tôi cũng hi vọng các khách hàng (customers) sẽ ngày càng thông minh và tỉnh táo hơn khi lựa chọn người tư vấn và nhà quản lý tài sản hợp lý cho mình.
    S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!