Xin hoi ty le lap day cua Vincom Retail – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
25/06/2020

Xin chao cac ban. Toi la nguoi theo doi an pham cua cac ban tu lau. Hom nay toi muon hoi lam sao de biet duoc ty le lap day cho thue cua Vincom Retail (ma cp: VRE).
Toi xin chan thanh cam on!

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Ty le lap day Q1/2020 cua VRE la khoang 84.9%, giam khoang 4% so voi cung ky nha ban

  • Vâng anh có thể tra cứu trong báo cáo thường niên, báo cáo kinh doanh định kỳ tại website của doanh nghiệp nhé. Các doanh nghiệp trong rổ VN30 thường báo cáo khá minh bạch, có cả Anh ngữ cho NĐT nước ngoài hoặc một số còn báo cáo theo từng tháng nữa…

    Chúng tôi cũng chỉ có vòng tròn hiểu biết nhất định nên không thể là chiếc máy “Google” để trả lời tất cả mọi số liệu được. Mong anh thông cảm nhé!
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!