TGN_Angelos – The Golden Newsletter Vietnam

Author - TGN_Angelos

Biên tập viên, Trưởng bộ phận Marketing
angelos@newslettervietnam.com

PSD: Khoản đầu tư hưởng lợi gián tiếp từ Apple Inc. hiếm hoi với định giá avg 3Y earnings yield 20% – P/B 1 lần rẻ mạt, ROE 36% nhờ độc quyền nhóm (oligopoly) cùng 5 triển vọng tăng trưởng ít người nhận ra; “chiếc túi 3-5 gang” trung hạn (*)

…PSD là một trong những phương thức hiếm hoi mà ta có thể hưởng lợi gián tiếp từ giá trị thương hiệu & đột phá công nghệ nghìn tỷ USD của Apple Inc. hoàn toàn hợp pháp...

Ap 71 chính thức phát hành!

CTKM Hạ Thu 2023 – Kỉ niệm 6 năm thành lập TGN (*)

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!