ẤN PHẨM XVIII, PHÂN TÍCH MBB, NHỜ S.A.F.E LÀM RÕ NỢ NHÓM 2 TRỞ LÊN & BẢO LÃNH # – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
01/04/2019

Kính thưa Anh / Chị S.A.F.E Team.
Trong ấn phẩm XVIII có bài phân tích của BBT về CP MBB. Trong đó có nói đến nợ nhóm 02 trở lên # bảo lãnh khác của MBB là 90.000 tỷ – Q3.2018 (Tương đương 280% vcsh)
Tôi có xem lại báo cáo quý 3 và xét thấy nợ nhóm 2 trở lên của MBB là 9.000.000 triệu đồng – bao gồm các khoản vay tại MBS(thuyết minh tại mục 05 – cho vay khách hàng – Q3.2018)
Vốn chủ sở hữu là 33.207.642 triệu đồng.
Tỉ lệ Nợ nhóm 2 trở lên / VCSH = 27%
Trong khi theo phân tích của BBT tỉ lệ này là 280% VCSH.
Mong BBT xem xét và giải thích giúp tôi hiểu với ạ.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • À anh ơi, phần đó là bao gồm cả những khoản tín dụng ngoại bảng như bảo lãnh khác, cam kết khác (anh xem các khoản mục ngoại bảng dưới bảng cân đối kế toán sẽ thấy anh nhé).

    Tôi là Angelos xin mạn phép thay mặt anh Skopos trả lời vậy. Hi vọng anh đã thỏa mãn rồi. Cám ơn anh nhiều!
    Angelos

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!