Định giá ngân hàng – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
26/05/2021

Xin chào BBT
Trong bài viết một vài vấn đề lưu ý khi phân tích ngân hàng trong đó có đoạn “ Nhà đầu tư có thể trả mức thặng dư trong khoảng từ 10% đến 20% so với giá trị sổ sách, dựa trên mức ROE trong tương lại mà nhóm này mang lại” , tôi chưa hiểu rõ lắm về mối tương quan này. BBT có thể giải thích thêm cho tôi được không ?

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Theo tôi ý BBT là bank thường đc định giá bằng P/B nên có thể trả 110-120% book value nếu bank đó có khả năng tăng trưởng ROE tốt

  • Vâng thường một doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng phụ thuộc rất lớn vào book value vì tài sản của họ mang tính thanh khoản cao, và mark-to-market.

    Nếu họ có được mức ROE (tức sinh lời trên book value) cao hay thấp tương ứng, thì anh có thể quyết định xem nên trả thặng dư như thế nào so với book value của họ. Ngoài ra, các yếu tố khác vô hình như thương hiệu, độ phủ phân phối và trải nghiệm khách hàng cũng là yếu tố đáng lưu ý cho việc trả thặng dư trên book value. Ngoài ra, bài viết đó kể từ 2018, nên chúng tôi cũng chưa thực sự nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh book value của nhóm tài chính – ngân hàng để ra con số cẩn trọng, hợp lý tương ứng. Anh cần lưu ý điều đó nhé.

    S.A.F.E

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!