“Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ” của STB – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
07/09/2021

Xin BBT và các anh chị am hiểu giải thích giúp nhóm ngành “Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ” là như thế nào? Tại sao lại chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 45%) trong cơ cấu cho vay của ngân hàng Sacombank?

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng kể từ 2021 nay chúng tôi không trả lời về cổ phiếu ngoài cp chúng tôi đã phân tích hay trong Watch List nữa anh nhé, kể cả trong hay ngoài ấn phẩm, bởi vì (1) vòng tròn hiểu biết của chúng tôi hữu hạn, không thể hiểu biết hơn 1500 case một cách tường tận (2) chúng tôi không biết người hỏi là nhà đầu tư hay đầu cơ, NĐT phòng thủ hay NĐT năng động, tính khí (temperament) như thế nào, năng lực phân tích hay khả năng chấp nhận rủi ro đến đâu, nên việc tư vấn là rất khó khăn!

    Anh có thể dựa vào những case quá khứ chúng tôi đã phân tích tương tự làm mẫu hoặc dùng “scuttlebutt” – tức hỏi những người có chuyên môn trong ngành rồi “làm bài tập về nhà” cho riêng mình anh nhé!

    Nếu chúng tôi không nhầm thì mình đã có phân tích chung về ngành ngân hàng trong một ấn phẩm cũ nào đó năm 2018.

    Mong anh thông cảm

    S.A.F.E

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!