Hỏi về cách ghi nhận “Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
A TGN Subscriber
15/08/2022

Gủi BBT mình có thắc mắc về cách ghi nhận lợi nhuận của khoản mục “Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn( CLX ) nhờ BBT giải thích giùm! Thanks!

A TGN Subscriber

View all posts

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Cách ghi nhận thì phần thuyết minh BCTC có nêu đó bạn.
    Còn thắc mắc cụ thể của bạn về số liệu Quý nào, Năm nào thì bạn phải nói rõ để chúng ta cùng nhau tìm hiểu.

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!