Hướng dẫn lập tài khoản để tham gia thảo luận – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
25/04/2021

Hiện tại mình chưa thể hiển thị tên cũng như tài khoản để tham gia thảo luận. Nhóm có thể giúp mình không ?

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • À các nghiệp vụ này anh có thể hỏi bạn admin ở fanpage hoặc email chúng tôi để được hướng dẫn nhé,

    Anh chỉ cần nhập vào khung comment -> sau đó register email, họ tên và chọn “save my name, email for next time I comment” hoặc log-in bằng tài khoản Google, Facebook, Twitter, WordPress để comment thôi, rất đơn giản.

    Anh có thể thử ngay trên topic nầy nhé

    S.A.F.E

Ấn phẩm 66 mới phát hành

error: Content is protected !!