Hướng dẫn lập tài khoản để tham gia thảo luận – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
25/04/2021

Hiện tại mình chưa thể hiển thị tên cũng như tài khoản để tham gia thảo luận. Nhóm có thể giúp mình không ?

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • À các nghiệp vụ này anh có thể hỏi bạn admin ở fanpage hoặc email chúng tôi để được hướng dẫn nhé,

    Anh chỉ cần nhập vào khung comment -> sau đó register email, họ tên và chọn “save my name, email for next time I comment” hoặc log-in bằng tài khoản Google, Facebook, Twitter, WordPress để comment thôi, rất đơn giản.

    Anh có thể thử ngay trên topic nầy nhé

    S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!