Mình hỏi về ROIC – The Golden Newsletter Vietnam
6 replies
15/02/2019

SAFE Team cho mình hỏi về cách tính ROIC? Mình cám ơn ạ

6 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Chào bạn,
  Chủ đề ROIC này đã dc hỏi trong mục thảo luận, bạn có thể tìm kiếm bằng nút search hoặc vào link bên dưới:

  ROIC?


  Thanks,

  • Vâng anh Lao Quốc Bửu đã chỉ dẫn đúng đường link đó rồi. Mong anh tham khảo và hi vọng anh đã thỏa mãn khúc mắc của mình qua đó rồi.
   Angelos

 • Tiện đây mình cũng xin hỏi về cách tính ROIC trong phần bình luận chương 15 của nhà đầu tư thông minh như sau:
  +) R-lợi nhuận chủ sở hữu= Lợi nhuận hoạt động+khấu hao tài sản hữu hình+khấu hao vô hình-thuế thu nhập(tính theo tỷ lệ trung bình hàng năm)-CHI PHÍ VỐN ( chi phí để duy trì đầy đủ lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp)-CHI PHÍ QUYỀN CHỌN CỔ PHIẾU-trừ bất kỳ lợi nhuận bất thường.
  +) Vốn đầu tư=tổng tài sản có-tiền mặt(cũng như các đầu tư ngắn hạn và các tài sản nợ hiện tại không bị
  tính lãi)+ CÁC PHÍ KẾ TOÁN LÀM GIẢM VỐN ĐẦU TƯ.
  mình muốn là:
  T1: làm sao để ước lượng được CHI PHÍ VỐN
  T2: ở việt nam không có chi phí quyền chọn nhưng có dạng phát hành ESOP thì tính chi phí của ESOP như nào? Mình cũng trừ cả chi phí khen thưởng và phúc lợi ra khỏi Lợi Nhuận Chủ Sở Hữu.
  T3: Các chi phí kế toán làm giảm vốn đầu tư ở đây là gì?

 • Tiện đây mình cũng xin hỏi về cách tính ROIC trong phần bình luận chương 15 của nhà đầu tư thông minh như sau:
  +) R-lợi nhuận chủ sở hữu= Lợi nhuận hoạt động+khấu hao tài sản hữu hình+khấu hao vô hình-thuế thu nhập(tính theo tỷ lệ trung bình hàng năm)-CHI PHÍ VỐN ( chi phí để duy trì đầy đủ lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp)-CHI PHÍ QUYỀN CHỌN CỔ PHIẾU-trừ bất kỳ lợi nhuận bất thường.
  +) Vốn đầu tư=tổng tài sản có-tiền mặt(cũng như các đầu tư ngắn hạn và các tài sản nợ hiện tại không bị
  tính lãi)+ CÁC PHÍ KẾ TOÁN LÀM GIẢM VỐN ĐẦU TƯ.
  mình muốn hỏi là:
  T1: làm sao để ước lượng được CHI PHÍ VỐN
  T2: ở việt nam không có chi phí quyền chọn nhưng có dạng phát hành ESOP thì tính chi phí của ESOP như nào? Mình cũng trừ cả chi phí khen thưởng và phúc lợi ra khỏi Lợi Nhuận Chủ Sở Hữu.
  T3: Các chi phí kế toán làm giảm vốn đầu tư ở đây là gì?

  • À chúng tôi chưa hiểu câu hỏi của anh lắm, anh có thể làm rõ lại được không anh nhỉ?

   • tôi muốn hỏi các ad là:
    1. Làm sao để ước lượng được CHI PHÍ VỐN để duy trì đầy đủ lợi thế của doanh nghiệp?
    2. Đối với việc phát hành ESOP thì có tính vào chi phí của doanh nghiệp hay không? Nếu có thì tính như nào?
    3. Các chi phí kế toán làm giảm vốn chủ sở hữu ở trong công thức là gì? Ad có thể cho tôi một vài ví dụ được chứ.

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!