Nganh ngan hang – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
16/01/2019

Tôi có đọc ấn phẩm 1 và đọc về phân tích ngành ngân hàng, trong đó thấy tiêu chí là soi sét cả phần chất lượng chứng khoán đầu tư, nhưng ko biết làm cách nào để biết ngân hàng tôi phân tích đầu tư cụ thể vào đâu để đánh giá chất lượng đây.
Cảm ơn đã trả lời.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vâng chào anh, không biết quý danh của anh là gì nhỉ? Cám ơn câu hỏi thú vị của anh.

  Trên nguyên tắc cẩn trọng, chúng tôi đánh giá phần đó dựa trên tổ chức phát hành các chứng khoán mà ngân hàng đầu tư, và phải thú thực là phần này mang tính chủ quan cũng nhiều…

  Theo mức độ rủi ro thấp nhất -> cao nhất, chúng tôi xếp hạng các chứng khoán mà ngân hàng đầu tư bao gồm: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Kho bạc, trái phiếu tổ chức tín dụng khác, trái phiếu DN Nhà nước, trái phiếu DN tư nhân, Cổ phiếu.

  Theo thông lệ của thế giới, những trái phiếu liên quan đến Chính phủ thường có tính an toàn cao nhất, mặc dù có lãi suất thấp. Ngược lại, những trái phiếu được phát hành bởi các công ty tư nhân mập mờ, hoặc cổ phiếu đều có độ rủi ro cao nhất và nhiều ngân hàng lớn bị luật pháp siết chặt về tỷ trọng đầu tư vào các khoản này.

  Trước đây, rất nhiều ngân hàng thương mại đã lách quy định quản lý tín dụng qua các khoản cho vay của NHNN bằng cách chuyển thành các khoản mua trái phiếu của các doanh nghiệp “sân sau”, doanh nghiệp có mối quan hệ, rủi ro cao vô cùng (!) Vì lẽ nầy, chúng tôi luôn soi xét kĩ khoản mục đó thông qua thuyết minh BCTC là như vậy.

  Một lần nữa cám ơn câu hỏi hay của anh và chúc anh năm 2019 mới hạnh phúc và ngày càng tiến gần hơn với mục tiêu của mình!
  S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!