Những chỉ số tài chính xuất hiện trong ấn phẩm mới nhất – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
11/08/2019

Trong mục phân tích sơ qua VEA tôi thấy BBT có dùng chỉ số Price-net cash/divdidend tôi muốn hỏi Diviđen ở đây là gì là cổ tức VEA trả cho cổ đông hay cổ tức VEA nhận được từ liên doanh liên kết, ý nghĩa công thức này là gì?
Chỉ số thứ 2 là chỉ số trong 2 mẫu pt SIP và NTC tôi thấy có Price/net cash BBT ghi thành +23% và +36% BBT có thể giải thích rõ hơn ý nghĩa của nó là gì được không?
xin cám ơn!

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng nếu anh nhìn kĩ thì sẽ thấy chỉ số đó là để xem định giá chúng đang như thế nào anh à…

    – Dividend ở case VEA là khoản cổ tức TM VEA chi trả cho các cổ đông của mình, không phải cổ tức từ công ty liên doanh liên kết. Lí do chúng tôi chọn định giá trên dividend vì chúng tôi đánh giá VEA ít có cơ hội tái đầu tư lợi nhuận vào hoạt động kinh doanh cốt lõi mà họ chỉ thuần trả lại cổ tức từ các công ty liên doanh liên kết (và có tiềm năng tăng trưởng số nầy theo thị trường ô tô/xe tay ga) cho cổ đông anh nhé.

    – Price/Net Cash chúng tôi có viết rõ trong phần nội dung đặc biệt về khoản Tiền mặt ròng/cp rồi, cốt để xem hai công ty nầy đang được định giá thặng dư (premium) ra sao so với lượng tiền mặt + chứng khoán ròng của chúng. Anh xem lại nhé!

    Chúc anh một tuần làm việc thành công!
    BBT

Ấn phẩm 74 sắp phát hành!

CTKM Xuân 2024 kết thúc!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!