Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
26/02/2019

Chào BBT;
Trong xu hướng đầu tư hiện nay, đa số chúng ta thường chú ý đến BC HĐKD hay Kế toán mà chưa chú ý đến BC Lưu chuyển tiền tệ, việc phân tích dòng tiền trong này mới thực chất và quan trọng. Tuy nhiên kinh nghiệm mình còn chưa nhiều, BBT có thể chia sẻ vs độc giả về các số liệu cần chú ý trong phân tích BC Lưu chuyển tiền tệ ?
Ví dụ với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn gợi ý của anh rất nhiều. Tôi là Angelos xin thay mặt BBT ghi nhận cho các ấn phẩm kỳ tới.

    Thực ra BC lưu chuyển tiền tệ thuộc hạng quan trọng bậc nhứt khi phân tích tài chính, ấy vậy mà nhiều người không kiểm tra nó tương ứng với lợi nhuận (earnings) trên BCKQKD – thứ mà chúng tôi đã nói rất kỹ trong bản dịch Security Analysis kỳ 2 trong ấn phẩm XVI – tháng 11.2018 vừa qua.

    Tiện ở đây chúng tôi xin bật mí rằng ấn phẩm XX kỳ tới sẽ có phần đọc hiểu BCTC – trong đó có nói qua về BC lưu chuyển tiền tệ đúng như anh yêu cầu. Rất mong anh đón đọc anh nhé!
    Angelos

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!