Phân tích cổ phiếu C4G – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
25/04/2019

Xin chào anh chị SAFE team, tôi đang trong quá trình học hỏi về phân tích BCTC. Anh chị có thể cho xin ít ý kiến đánh giá về cổ phiếu C4G được không?

Xin cảm ơn

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Chào anh, tôi là Angelos xin mạn phép thay mặt BBT đang bận rộn để trả lời…

    Cám ơn gợi ý của anh. Chúng tôi đã đăng các yêu cầu của độc giả vào mục Vote nầy: https://fans.vote/vote/ACyMJlBS6n4/golden-newsletter-vietnam/ong-gop-4-co-phieu-cho-an-pham-xxii-thang-05-2019-toi-chung-toi-se-lua-chon-4-case-trong-so-sau

    Nếu có nhiều độc giả cùng quan tâm chúng tôi sẽ rải dần trong các ấn phẩm kỳ tới anh nhé!
    Angelos

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!