Phân tích cổ phiếu C4G – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
25/04/2019

Xin chào anh chị SAFE team, tôi đang trong quá trình học hỏi về phân tích BCTC. Anh chị có thể cho xin ít ý kiến đánh giá về cổ phiếu C4G được không?

Xin cảm ơn

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Chào anh, tôi là Angelos xin mạn phép thay mặt BBT đang bận rộn để trả lời…

    Cám ơn gợi ý của anh. Chúng tôi đã đăng các yêu cầu của độc giả vào mục Vote nầy: https://fans.vote/vote/ACyMJlBS6n4/golden-newsletter-vietnam/ong-gop-4-co-phieu-cho-an-pham-xxii-thang-05-2019-toi-chung-toi-se-lua-chon-4-case-trong-so-sau

    Nếu có nhiều độc giả cùng quan tâm chúng tôi sẽ rải dần trong các ấn phẩm kỳ tới anh nhé!
    Angelos

Ấn phẩm 66 mới phát hành

error: Content is protected !!