Rất mong nhận được sự đánh giá chi tiết của BBT về VCS và PAN – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
14/05/2018

VCS, PAN

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn gợi ý của anh,

    Có lẽ rất nhiều đọc giả quan tâm đến case Vicostone (HNX: VCS). Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp, đồng thời chịu khó đi ra ngoài vòng tròn hiểu biết để phân tích case này trong ấn phẩm XI hoặc XII tới.

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!