Tài sản ngắn hạn khác – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
A TGN Subscriber
24/04/2023

Kính gửi BBT
Trong các kỳ ấn phẩm gần đây BBT có phân tích rất sâu về các khoản phải thu. Vậy tài sản ngắn hạn khác cũng là thành phần cấu thành nên tài sản của doanh nghiệp. Vậy cụ thể là chi phí trả trước ngắn hạn trong tài sản ngắn hạn đột nhiên tăng mạnh và trong thuyết minh báo cáo tài chính không nêu rõ ràng liệu có phải là một dấu hiệu nguy hiểm không ?

A TGN Subscriber

View all posts

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vâng chào anh, như đã trả lời riêng với anh rồi, anh muốn hỏi sâu hơn về khoản chi phí trả trước trong tài sản ngắn hạn khác của doanh nghiệp:

  – Các khoản chi phí trả trước dài hạn thường là tiền thuê đất trả trước nhiều năm rồi trích phân bổ từng năm dạng như khấu hao vậy.

  – Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn thì thường là công cụ, dụng cụ phân bổ trong kỳ. Anh để ý các công ty sản xuất bia – rượu – nước giải khát hoặc công ty phân phối gas sẽ có khoản mục nầy rất lớn, tương ứng cho các két bia hoặc vỏ bình gas họ đầu tư và gửi cho đại lý.

  – Còn các khoản chi phí trả trước ngắn hạn khác (other prepaid expenses) mà không phân được vào đâu, hoặc không có thuyết minh, hoặc tăng vọt chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn, thì có thể là một rủi ro không minh bạch nhất định, cũng giống như khoản trả trước người bán ngắn hạn của case HOSE: APC chiếm quá lớn trong tài sản ngắn hạn vậy (https://newslettervietnam.com/la-co-do-cach-phan-tich-khoan-phai-thu-receivables-tren-bang-can-doi-ke-toan/).

  Xin được thông tin sơ lược đến anh như vậy!

  S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!