Tính implied price pre- money? – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
31/01/2021

Ấn phẩm 42 gần đây, khi phân tích case GTN, tôi thấy BBT tính ra Implied price pre- money của MCM là 165.6 (đối với trường hợp GTN), và là 74.3 (đối với trường hợp VLC), trong khi giá trị trường là 80. Nhờ BBT diễn giải cách tính ra implied price pre- money trong 2 trường hợp này. Tôi chân thành cảm ơn.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng chào anh, tôi là Angelos tác giả bài phân tích đó xin mạn phép trả lời:

    Như đã trả lời một anh hỏi cách đây không lâu: “Implied pre-money market price có nghĩa là giá thị trường ẩn dụ của MCM tại mức vốn hóa mà thị trường hiện tại trả cho case GTN hoặc VLC, chúng tôi tính ngược lại bằng cách lấy (vốn hóa TT hiện tại của GTN/VLC – tiền mặt ròng & các khoản đầu tư khác tại công ty mẹ)/(% cổ phần sở hữu tại MCM hậu pha loãng). Cuối cùng trừ con số đó đi cho phần MCM phát hành thêm (1250 tỷ) và chia lại cho số cổ phần của MCM trước khi pha loãng: ~66.8 triệu cp. Ý nghĩa để tìm ra khoảng cách giá trị (value discrepancy) mà thị trường đang trả cho 3 case liên quan với nhau do lỗi tâm lý/tính toán của Mr. Market. Chúng tôi không thể giải thích cặn kẽ ở bài phân tích như ở đây được vì giấy mực hạn chế.”

    Anh xem lại câu trả lời chi tiết ở link sau để hiểu rõ hơn nhé: https://newslettervietnam.com/discussion-topics/deal-gtn-mcm-vlc/

    Xin được thông tin đến anh như vậy.

    Angelos

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!