Về chỉ số PE trung bình của thị trường của các thời kỳ – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
23/11/2020

Chào Ban biên tập, tôi muốn hỏi 1 chút là trang web nào có thể cung cấp số liệu PE trung bình của thị trường trong một thời điểm nhất định, ví dụ PE trung bình thị trường của năm 2001 cho tới nay chẳng hạn. Do tôi thấy có khá nhiều bài viết của Ban biên tập có đề cập tới chỉ số PE trung bình thị trường này.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng chào anh, mạn phép thay mặt các anh còn lại trong BBT đang bận rộn để trả lời.

    Chỉ số nầy chúng tôi thường lấy dữ liệu từ Bloomberg đấy anh à, chúng tôi không rõ các bên miễn phí khác như thế nào. Anh có thể check vn.investing.com, yahoo finance hoặc các CTCK lớn khác như SSI, HSC, VCSC hay VNDirect xem thế nào.

    Còn số liệu P/E hiện tại của thị trường, anh có thể search miễn phí trên web Bloomberg nhé: https://www.bloomberg.com/quote/VNINDEX:IND

    Angelos

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!