Xin BBT có thể phân tích đánh giá case SZC về trung và dài hạn. – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
11/10/2020

* Tổng diện tích toàn khu : 2.287ha
Trong đó:
– Đất khu công nghiệp: 1.556 ha.
– Khu đô thị Châu Đức & Sân Golf:689 ha.
– Đất ngoài khu đô thị: 42 ha.
* Tỉ lệ lấp đầy KCN hiện 50% + Khu dân cư ….
* Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh qua các năm (2016 : 44 tỷ) => (2017 : 72 tỷ) => (2018 : 97 tỷ) => (2019 : 137 tỷ) => Dự kiến 2020 ngoài 200 tỷ.
=> Nhờ BBT đánh giá tiềm năng trong 2-3 năm tới của SZC.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng chào anh, hinh như chúng tôi đã phân tích case nầy trong ấn phẩm Khu công nghiệp kỳ 25, tháng 08.2019 rồi, mời anh đặt mua ấn phẩm cũ và xem lại nhé: https://newslettervietnam.com/an-pham-dau-tu-gia-tri-25/

    Nhìn chung, chúng tôi không đánh giá cao SZC về vị trí trong ngắn-trung hạn, tình hình tài chính cũng như định hướng thực hiện dự án khu đô thị và sân golf tốn kém… Chúng tôi vẫn có thể sai và chu kỳ BĐS nhà ở, BĐS nghỉ dưỡng có thể kéo dài hơn thực tế nhờ mức lãi suất cơ bản thấp, song chúng ta cùng đợi 1-2 năm nữa xem thế nào anh nhé!

    Chúc anh luôn lí trí và vững bước trên con đường đầu tư của mình
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!